1490,- UTEN M.DEMO

Gjennomførte TRGK i perioden 16.03 og 30.09
innehar ikke Mørkedemo) Dette må tas innen 31.12 samme året!!!!


3340,- INK M.DEMO

Gjennomføres i perioden 1.Okt - 15.Mars

 

PÅMELDING
POST@BEST-TRAFIKKSKOLE.NO
MOB: 41 72 79 79

 

 

Etter 01.01.05 er det obligatorisk for alle å gjennomføre trafikalt grunnkurs før de kan øvelseskjøre, med mindre kandidaten har mopedførerbevis eller en førerkort-klasse fra før. Krav om TGK gjelder både privat øvelseskjøring og undervisning ved en kjøreskole.

Dette er et kurs som går over 4 dager.

TGK består av 14 timer teoriundervisning inkludert fire timer førstehjelpteori, samt tre timer mørkevisning. - Teoriundervisningen går over fire kvelder.

Mørkevisning blir gjennomført i perioden 15.10-15.03. Hvis man kjører opp før denne perioden og består prøven får man førerkort med gyldighet til 1.mars året etter. Det betyr at man må gjennomføre mørkevisning innen denne dato ellers utgår førerkortets gyldighet.

Trafikalt grunnkurs er på 17 timer inklusiv mørkedemostrasjon. Kurset må gjennomføres av alle. De som har et førerkort fra før slipper dette og fra 1. juli 2009 vil personer som er over 25 år være fritatt for deler av trafikalt grunnkurs. Fritaket gjelder ikke førstehjelp og mørkekjøring. Disse delene må være gjennomført før praktisk førerprøve.  Det innebærer at personer over 25 år kan øvingskjøre, og starte opplæring ved trafikkskole, uten å ha kurset. Man må alikevel under øvingskjøringen dokumentere med akseptabel legitimasjon med bilde at man er over 25 år. 
 

Trinnet gjennomføres med et obligatorisk Trafikalt grunnkurs på 17 timer (a 45min) 3 dager + mørkedemo. Etter endt kurs, blir et bevis utstedt av statens vegvesen. Dette kursbevis og legitimasjon må medbringes under kjøring, og er et vilkår for å starte med øvelses kjøring ved kjøreskole eller privat.
Gjennomførte TRGK i perioden 16.03 og 30.09 innehar ikke Mørkedemo) Dette må tas innen 31.10 samme året!!!!


 

 

Før du kan begynne å øvelseskjøre (privat eller ved godkjent opplæringsinstitusjon) må dugjennomføre et trafikalt grunnkurs. Når kurset er gjennomført vil du få et bevis som du, sammen med godkjent legitimasjon med bilde, må ha med under kjøring.  


Hvis du ikke har gjennomført mørkekjøringsdelen, vil retten til å øvelseskjøre kun være gyldig fram til 01.11. Dette vil fremgå av beviset fra statens vegvesen. For å kunne øvelseskjøre i tidsrommet 01.11 - 15.03 må du ha gjennomført mørkekjøringsdelen. Når mørkekjøringen er gjennomført vil det ikke være noen tidsbegrensning på beviset.

De som har gjennomført trafikalt grunnkurs uten mørkekjøring før 2009, beholder sin rett til øvelseskjøring uten tidsbegrensning.

Personer som er over 25 år være fritatt for deler av trafikalt grunnkurs. Fritaket gjelder ikke førstehjelp og mørkekjøring. Disse delene må være gjennomført før praktisk førerprøve.

Det innebærer at personer over 25 år kan øvelseskjøre og starte opplæring ved trafikkskole, uten å ha kurset. Man må alikevel under øvelseskjøring dokumentere med akseptabel legitimasjon med bilde at man er over 25 år.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor), kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

  • Trafikkopplæringen

  • Grunnleggende forståelse for trafikk

  • Mennesket i trafikken

  • Øvingskjøring og kjøreerfaring

  • Førstehjelp

  • Tiltak ved trafikkulykke

  • Mørkekjøringsdemonstrasjon

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring.

Trafikalt grunnkurs kan du ta ved en trafikkskole eller i den offentlige skolen. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Tar du kurset i den offentlige skolen, kan du ta det i 10. klasse selv om du ikke har fylt 15 år.

Har du allerede førerkort i en klasse (bortsett fra M 145) eller mopedførerbevis, kan du øvelseskjøre i en annen klasse uten trafikalt grunnkurs. Men har du mopedførerbevis, førerkort M 146 (tohjuls moped), S (snøscooter) etter T (traktor) må du likevel ta mørkekjøring og førstehjelp før du kan gå opp til førerprøven! Har du M 145 må ta du fullt trafikalt grunnkurs før øvelseskjøring.